Programa românească cu elemente din curriculumul britanic

Oferta educațională

Curriculumul Inaschool este unul complex, conceput astfel încât să asigure o pregătire corespunzătoare a elevilor pentru continuarea studiilor atât în instituții de învățământ românești, cât și în străinătate. Acest lucru se realizează prin completarea curriculumului de bază (cel românesc) cu elemente din curriculumul britanic, focalizarea pe competențele-cheie stabilite la nivel european și preluarea unor practici ale școlilor internaționale.

Curriculum românesc

La Inaschool se studiază toate disciplinele din curriculum-ul național elaborat de MECTS, abordarea fiind însă una modernă, europeană, care are la bază:

 • Utilizarea metodelor  activ – participative;
 • Lucrul pe grupe mici și învățarea prin cooperare;
 • Valorificarea inteligențelor multiple;
 • Dezvoltarea inteligenței emoționale;
 • Dezvoltarea competențelor transdisciplinare;
 • Organizarea de activități de învățare în care elevii aplică conținuturile însușite în situații de viață reală;
 • Învățarea diferențiată și programe de studiu individualizate conform nevoilor;
 • Activități suplimentare de sprijin și pregătire care asigură progresul fiecărui elev;
 • Activități care valorifică și evidențiază performanța școlară și excelența;
 • Consilierea individuală pentru o conduită corectă și relaționare optimă cu colegii

Elemente de curriculum și viață școlară din sistemul de învățământ britanic

Curriculumul românesc este completat la Inaschool cu următoarele practici curriculare și de viață școlară preluate din școlile britanice:

 • O ofertă bogată și variată de cercuri /cluburi care permit valorificarea înclinațiilor, talentelor și intereselor specifice ale copiilor
 • Învățarea bazată pe proiect – copiii lucrează frecvent proiecte individuale și de grup la diferite discipline iar, o dată pe an, se organizează o prezentare-concurs de proiecte
 • Fiecare copil are un portofoliu de progres care conține mostre de lucrări realizate, teste sumative, fișe de lucru etc. și care este transmis părinților la finalul semestrului;
 • Setul de rapoarte de evaluare trimise părinților la final de semestru care înregistrează aprecierile tuturor profesorilor clasei;
 • Ore de dezvoltare personală susținute de consilierii școlari la fiecare clasă;
 • Uniforma și costumul de sport care au emblema școlii și sunt obligatorii;
 • Assembly – denumirea întâlnirii din fiecare zi de luni, în care se prezintă o temă de actualitate, se fac evidențieri și anunțuri;
 • Panouri de afișaj pe care se expun lucrările elevilor realizate la diferite discipline;
 • Modalităţi diverse de apreciere și recompensare a succeselor academice și a bunei conduite (diplome, scrisori de felicitare, evidențiere în întâlnirile de luni etc.);

Şcoala este acreditată şi funcţionează din 2012

Inaschool funcționează cu efective reduse de elevi: maxim 20 la clasă, în vederea asigurării unui învățământ de calitate. Dispunem de clase pe fiecare nivel de școlarizare și îmbinăm programele naționale cu activități specific aptitudinilor fiecărui elev.

Cursuri Opționale

 • Actorie
 • Dans artistic
 • Șah
 • Pictură
 • Terapie ludică
 • Judo
 • Baschet
 • Soroban
 • Instrumente muzicale
 • Robotică
 • Fotbal

Procedura de înscriere a copilului la Inaschool

Pasul 1 - Turul Școlii

Pasul 1 - Turul Școlii

Un tur al instituției cu directorul unității, care vă prezintă oferta educațională

Pasul 2 - Evaluarea Copilului

Pasul 2 - Evaluarea Copilului

Evaluarea copilului de către un cadru didactic InaSchool.
Acesta va susține teste simple de limba română, matematică și limba engleză. De asemenea, va beneficia de o evaluarea psihologică care ne va ajuta să îl sprijinim în fiecare pas al dezvoltării sale.

Pasul 3 - Completarea Dosarului

Pasul 3 - Completarea Dosarului

Completarea dosarului de înscriere: formular de înscriere, oferta educațională, tabel de taxe, contract educațional, contract de prestări servicii și dovada plății taxei administrative.

Standarde ridicate și rezultate excelente

Avem un curriculum creativ și valorificăm unicitatea fiecărui copil

Echipa educațională:

1 învățător pentru limbă și comunicare
1 profesor de limba engleză
1 profesor de educație fizică și sport

2023-01-19 ina school 171-min

Printr-un curriculum creativ și prin valorificarea unicității fiecărui copil, vom asigura standarde ridicate și rezultate excelente pentru toți. Copiii noștri vor fi niște elevi fericiți, încrezători și independenți. Noi ne încurajăm elevii în a explora, a descoperi și a pune întrebări printr-o serie de oportunități de învățare interesante, în care li se cultivă creativitatea, independența și individualitatea.
Personalul, copiii, părinții și guvernatorii lucrează împreună la Inaschool într-o continuă colaborare și sprijin, dedicată asigurării unui mediu calm și stimulativ. Credem că toate aceste lucruri contribuie la atmosfera caldă și primitoare pe care mulți vizitatori o comentează atunci când vin la Inaschool.

Inaschool funcționează cu efective reduse de elevi: maxim 20 la clasă, în vederea asigurării unui învățământ de calitate. Dispunem de clase pe fiecare nivel de școlarizare și îmbinăm programele naționale cu activități specific aptitudinilor fiecărui elev. Oferim program școlar de pregătire standard, program de consolidare a materiei, două mese calde și două gustări, asistență medicală și triaj zilnic, supraveghere pe toată durata șederii în școală.

Parteneri Educaționali British Council

Respectăm programa și curriculumul în limba română, având și o extindere de curriculum la decizia școlii, 3 ore de engleză zilnic la clasa pregătitoare, iar începând cu clasa a I-a, 3 ore de engleză zilnic și 2 ore de limbă germană pe săptămână.

Suntem parteneri educaționali cu British Council, elevii noștri beneficiind de pregătire adecvată în vederea susținerii examenelor Cambridge, modulele Starters, Movers, Flyers, Ket și Pet.